Arbetsdag för medlemmar med udda båtplatser 22/4, kl 08:00

Välkommen till arbetsdag i hamnen för alla med udda båtplatser!
Festkommittén bjuder på fika.

Ta med egna verktyg; räfsor, högtryckstvättar, fönsterputs, kantklippare, släp eller annat som kan vara användbart.

Inne i Klubbhuset kommer det att finnas möjlighet att se medlemssystemet “BAS”, uppdatera information vid behov, och skapa konto för den som vill. 

Viktigt: Kontakta våra intendenter på plats för att få en arbetsuppgift samt inte minst för att registrera närvaron, som faktureras nästa vår för de som inte arbetat sina timmar.