Medlemskap

Sveduddens Båtklubb är en ideell förening, och alla medlemmar hjälps åt för att främja båtlivet och underhålla våra gemensamma anläggningar och ytor. Klubben nyttjar Svenska Båtunionens affärssystem, där alla medlemmar registreras.

För att bli medlem: Anmäl intresse om medlemskap här >
Vid frågor om medlemskap, kontakta vår kassör Ingrid (Inkan) Renfors:
Epost: medlem@svedudden.net
Tel: 070-568 88 81 (skicka gärna SMS)

För medlemmar som är intresserade av en båtplats, kontakta vår hamnintendent:
Tord Bratt, Tel  070-722 7431
E-post: Tord.bratt@gmail.com

Avgifter 2023
Arbetstimmar med båtplats = 10 timmar
Arbetstimmar för andrahandsplats = 5 timmar
Ej utförda arbetstimmar för året debiteras 2 000 kr ( 200 kr/timme )
Stödmedlem/medlem utan båtplats har inget åtagande kring arbetsdagar.

Medlemsavgift: 300 kr / person
Familj: 500 kr
Till familj räknas respektive, samt hemmaboende barn under 18 år.

Inträdesavgift: 3 500 kr
Inträdesavgiften faktureras i samband med att en första-hands båtplats har tilldelats.

Sommar: Båtplats

Yrkesfiskare: 3 300 kr
Bredd upp till 2,9 m: 1 400 kr
Bredd 3,0 – 3,4 m: 1 500 kr
Bredd 3.5 – 3,9 m: 1 600 kr
Bredd över 4,0 m: 1 700 kr

Vinter: Slipavgift

Uppställningsplats på klubbens slip, inkl kranlyft: 700 kr

Övriga avgifter:
Elavgift: 25 kr/dygn
Kranlyft udda lyft (medlem):  100 kr/lyft
Rampavgift:  50 kr /gång
Nyckel klubbhus/jolleförråd: 200 kr
Återbetalning för återlämnad nyckel: 200 kr
Klubbvimpel: 200 kr
Klubbkeps: 200 kr

Swish: 123-634 84 60