Vår i hamnen: Invigning av Relax & Städdagar

Med våren kom årets städdagar i hamnen där många medlemmar gemensamt hjälptes åt med att få anläggningen redo för sommarsäsongen. Den andra städdagen avrundades med en officiell invigning av den nya relaxen.
Efter korvgrillning avtackade ordförande Jörgen Svedbom Alf Andersson. Jörgen berättade historien om relaxens uppkomst, och de gemensamma krafter som sedan arbetat idogt för att till slut denna dag skulle bli möjlig.
Avslutningsvis sattes en stege ned i vattnet vid relaxen och flera modiga medlemmar trotsade det vårfriska vattnet där isen flöt för bara några veckor sedan.

Städdag
Skrapning o målning av kioskbyggnad fr. vänster Vukota Branko, Mats Gabinus, Roland Fåglefelt. Vi var också först att köpa fika denna dag! Foto: Annelie Landh.Skrapning o målning av kioskbyggnad fr. vänster Vukota Branko, Mats Gabinus, Roland Fåglefelt. Vi var också först att köpa fika denna dag! Foto: Annelie Landh.
Alf avtackas
Alf Andersson avtackas med blommor av ordf.Jörgen Svedbom. Foto: Roland Fågelfelt.
Jörgen talar
Jörgen talar
Invigning relax
Invigning relax
Korvgrillning
Korvgrillning