Nyhetsbrev inför sommaren -20

Medlems information
Styrelsen tycker att det är kul att se så stor aktivitet redan i hamnen och så många båtar i vattnet redan. Vi hälsar alla gamla och nya medlemmar välkomna till årets båtsäsong och vi hoppas också att säsongen 2020 ska bjuda på mycket fint båtväder och trevliga sommardagar.
Styrelsen vill därför ta tillfället i akt att informera om några saker som kommer att ske inför och under denna säsong.
Under V22 inleds muddringen av Hamnen med början i Hamninloppet och vidare utmed den södra kajen. Därefter kommer lilla hamnen att grävas ur samt även de båtplatser som ligger innanför kranen. Muddring kommer också att ske framför kranen vid i och urtagnings platserna. Vi vill därför göra de båtplatsägare som har platser inom detta område ha överens seende med detta Intendenterna kommer att kontakta er om ni behöver tillfälligt flytta på era båtar. Vi räknar med att allt ska vara färdigt till V24. Efter att muddringen är klar kommer nya linor att sättas upp mellan båtplatserna igen.
Angående vårfesten så måste vi tyvärr meddela att under rådande omständigheter (COVID-19) så kommer den i år att ställas in. Vi får komma igen med full kraft till nästa år med detta.
Detta gäller även årets seglarläger. Klubben och Habo kommun kommer däremot erbjuda barn och ungdomar en prova på dag istället för jollesegling den 16/6. Klubben kommer då att tillhandahålla jollar och grillplats för aktiviteten. För aktiviteten ansvarar Habo kommun men vi kommer också att ha en eller två representanter på plats.
Hamnområdet kommer att uppdateras med nya skyltar så som knop skyltar och avgiftsskyltar för gästande båtar.
Under sommaren kommer vi att inventera kvarvarande master i mast ställen så att vi innan hösten kan flytta undan de som inte har en känd ägare. Vet ni med er att ni har en mast liggande v.v att ta kontakt med någon av intendenterna omgående.
Tänk på att alla sopkärl i hamnområdet är till för båtägare och gästande båtar enbart. Sopor som inte får plats i sopkärlen måste tas hem och slängas på kommunens sortergård.
Till sist så vill styrelsen efterlys någon som är elektriker som kan vara behjälplig med diverse elarbeten i hamnen. Känner du att detta är du så ta i så fall kontakt med våra intendenter Oscar Landh, Anders Johansson eller Christer Johansson.
Skön sommar!
Styrelsen