Fakturor skickade till alla medlemmar

Nu har alla medlemmar fått årets fakturor (utom företagsmedlemmar), och jag vill tacka för tålamod och förståelse. Vi har ett system i klubben där vissa avgifter faktureras för innevarande år och andra avgifter för föregående år – vilket skapar en del frågor.

Avgifter som betalas för föregående år
Vinterförvaring inkl kranlyft
Kranlyft, 2 st
Ej arbetad tid: Förstahandsplats: 10h / Andrahandsplats: 5h

Året du får en förstahandsplats betalas en Inträdesavgift, som endast betalas en gång under medlemskapet.

Avgifter som betalas för innevarande år
Medlemsavgift
Kajplats
Jolleplats

Löpande avgifter, betalas via Swish
Nyttjande av el, relax, ramp, kran – extra lyft.

Hälsningar Ingrid “Inkan” Renfors, kassör