Baskarp race 12/8 2023

Baskarp race 12/8 2023

Tävlingen genomförs med individuell start (”jaktstart”) på en
triangelbana med en längd av 10-15 distansminuter (beroende
på vindförhållandena). Start och målgång vid Svedåns hamn.
Varje båts starttid beräknas enligt ”omvänd LYS/SRS”
och första båt i mål vinner tävlingen. Tävlingen avbryts
vid 16.00 vid lugna förhållanden. Korrigerad tid gäller om
det diffar mer än 15% i tid för första båten i mål
Anmälan: görs per mejl till race@svedudden.net,
till John tel. 073 638 27 94 eller tävlingsdagen vid
klubbstugan senast kl 09.00.
Rorsmansmöte: kl. 10.00 då individuell
starttid meddelas för varje deltagande båt.
Första start: kl. 11.00 – beräknad målgång 15.00
Startavgift: 100 kr (endast swish).

Tävlingen sponsras även i år av Woody bygghandel HABO med mkt fina gåvor och priser för alla båtar som är med.

Varmt välkomna till tävling & fest!