Kalender

okt
12
lör
Arbetsdag i hamnen
okt 12 heldag
nov
4
mån
Klubbstugan uthyrd
nov 4 heldag
dec
31
tis
Klubbstugan uthyrd
dec 31 heldag

uthyrd

 

feb
10
mån
feb 10 kl. 19:36 – 20:36

 

Sveduddens Båtklubb

Årsmöte 2020.03.03, kl 1900 i SBK:s klubbhus.

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande

2. Frågan om mötet är utlyst i rätt tid

3 Godkännande av dagordning

4 Val av mötesordförande.

5 Val av mötessekreterare

6 Val av två justeringsmän – tillika rösträknare

7. Genomgång av föregående årsmötes protokoll

8. Styrelsens verksamhetsberättelse

9. Revisionsberättelse – frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Fastställande av årsavgifter för 2020

11. Anslag till undersektioner

12. Stadgeenliga val: Ordförande – 2 år

Sekreterare – 2 år

En styrelsesuppleant – 2 år

Två intendenter – 2 år

Revisorer. 2 st – 1 år

Valberedning 3 st – 1 år

13. Övriga val: Festkommitté 2 st – 2 år

Informationsansvarig – 1 år

Ansvarig för klubbguide – 1år

14. Information om SBK:s hemsida

15. Informationspunkter

   • Kameraövervakning av hamnen
   • Vårens arbetsdagar 18/4 och 25/4
   • Vättern kors och tvärs – vilande 2020
   • Bottentvätt av båtar vid kranen
   • Rapport från VSF:s årsmöte i Gränna 19/1 -20
   • Tankning av diesel i hamnen _ hävert kommer att inköpas
   • Erhållet ekonomiskt bidrag från Habo kommun
   • Förfrågan från Vattenscooterklubben – Fabian Sönnermyr
   • Arbeten i hamnen vid arbetsdagarna
   • Bemanning av kiosken sommaren 2020
   • Nytt tak över altanen
   • Muddring i hamnen
   • SBK:s vår/försommarfest
   • seglarskola för barn/ungdomar i juni 2020
   • Visingsö runt från Svedudden
   • Bildandet av en Seglingskommitté’
   • Festkommitténs arbete räknas som arbetsdagar?

 

17. Övriga frågor

18. Mötet avslutas

Välkomna till årsmötet

Styrelsen i SBK

Förslag till dagordning
feb 10 kl. 19:50 – 20:50

Sveduddens Båtklubb

Årsmöte 2020.03.03, kl 1900 i SBK:s klubbhus.

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande

2. Frågan om mötet är utlyst i rätt tid

3 Godkännande av dagordning

4 Val av mötesordförande.

5 Val av mötessekreterare

6 Val av två justeringsmän – tillika rösträknare

7. Genomgång av föregående årsmötes protokoll

8. Styrelsens verksamhetsberättelse

9. Revisionsberättelse – frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Fastställande av årsavgifter för 2020

11. Anslag till undersektioner

12. Stadgeenliga val:        Ordförande – 2 år

Sekreterare – 2 år

En styrelsesuppleant – 2 år

Två intendenter – 2 år

Revisorer. 2 st – 1 år

Valberedning 3 st – 1 år

13. Övriga val:          Festkommitté 2 st – 2 år

Informationsansvarig – 1 år

Ansvarig för klubbguide – 1år

14. Information om SBK:s hemsida

15 Informationspunkter

 • Kameraövervakning av hamnen
 • Vårens arbetsdagar 18/4 och 25/4
 • Vättern kors och tvärs – vilande 2020
 • Bottentvätt av båtar vid kranen
 • Rapport från VSF:s årsmöte i Gränna 19/1 -20
 • Tankning av diesel i hamnen _ hävert kommer att inköpas
 • Erhållet ekonomiskt bidrag från Habo kommun

16. Diskussionspunkter

 • Förfrågan från Vattenscooterklubben – Fabian Sönnermyr
 • Arbeten i hamnen vid arbetsdagarna
 • Bemanning av kiosken sommaren 2020
 • Nytt tak över altanen
 • Muddring i hamnen
 • SBK:s vår/försommarfest
 • seglarskola för barn/ungdomar i juni 2020
 • Visingsö runt från Svedudden
 • Bildandet av en Seglingskommitté’
 • Festkommitténs arbete räknas som arbetsdagar?

17 Övriga frågor

18 Mötet avslutas

Välkomna till årsmötet

Styrelsen i SBK

apr
18
lör
Arbetsdag i hamnen @ Svedudden
apr 18 kl. 08:00 – 13:00

Ta med eget fika. ( Ändrade planer pga rådande Corona-situation )

Välkomna!

apr
25
lör
Arbetsdag i hamnen Inställt @ Svedudden
apr 25 kl. 08:00 – 13:00

( Ändrade planer pga rådande Corona-situation )

 

okt
10
lör
Städdag Lördag 10 oktober
okt 10 kl. 08:00 – 12:00

Välkomna till höstens städdag lördag 10 okt. Ta gärna med eget trädgårdsredskap eller liknande, och en termos kaffe samt en macka eller lite fika.
Respektera att vi håller behörigt avstånd mellan varandra under hela dagen.

Välkomna!

/Styrelsen

mar
4
tor
Digitalt årsmöte 2021
mar 4 – mar 14 heldag

Mail-utskick till medlemmar: agenda, protokoll  instruktioner för årsmötet.
Under 10 dagar kan man delta i mötet digitalt genom att svara på mailet.

mar
18
tor
Styrelsen sammanställer det digitala årsmötet 2021 @ Klubbhuset
mar 18 kl. 19:00