Arbetsdag, alla båtplatser

Arbetsdag för alla medlemmar med båtplatser.

Välkomna!