Stora kranen är nu godkänd för användning

Uppdatering: Stora kranen kan nu åter användas för upptagning eller sjösättning av båtar. För Mastkranen väntar vi  fortfarande på en ny vajer, men hoppas att detta ska vara löst inom kort.

Mvh Styrelsen