Årsmötet 2021 blir annorlunda

[Uppdatering: istället för svar i mail finns dagordning och svar i formulärform]

Eftersom vi i år inte kan träffas fysiskt för ett årsmöte gör vi detta år som många andra föreningar ett digitalt årsmöte genom mailutskick. Trots förutsättningarna känns det som vi ändå får till en bra lösning. Inget är sig likt och vi gör vårt bästa för det ska bli så bra som möjligt. Så här är det tänkt att fungera:

4 mars:
Utskick av e-mail med länk till agenda, protokoll och bifogande filer på allt som ingår i årsmötet samt instruktioner.
Man får 10 dagar på sig att lugnt gå igenom allt material och vill man delta i mötet och rösta svarar man och skickar in formuläret.

14 mars:
Sista dagen att skicka in svar.

18 mars:
Styrelsen sammanställer resultatet som kommit in digitalt.
För att räknas som deltagande på årsmötet 2021 ska man svara inom angiven tid.
Man kan framföra åsikter samt rösta ja eller nej på beslutsfattande punkter.
Den som inte svarar kommer inte att räknas som deltagare på mötet.

Vi hoppas att ni har förståelse för formatet i år och så ser vi fram emot att kylan snart lämnar för lite varmare tider så vi kommer igång med båtsäsongen!

Om du inte fått informations-utskick för februari till rätt mailadress: uppdatera oss med aktuell mailadress genom att skicka ett mail till: svedudden@gmail.com.