Sista dagen för anmälan till Hamnfest

Anmälan senast 5 augusti till henrik@igloodata.se eller
Pelle 0732-490 590 / Henrik 070-301 41 52
Meddela samtidigt eventuella allergier eller motsvarande