SBK Årsmöte

I år kommer årsmöte genomföras som vanligt i klubbstugan i Baskarp söndagen den 26/2 kl 16:00. Klubben bjuder på fika kl 15:00 !

Med vänlig hälsningar ordf. John Ygemar